درناز دکورارائه دهنده انواع دکوراسیون آتلیه

 

محصولات چوبی (دکور آتلیه)

نمونه های کار شده در آتلیه ها

سوالات متداول

 
ابعادها به چه اندازه هست؟
وسایلی که روی آن نوشته شده است مناسب برای نوزاد به اندازه ای است که نوزاد بصورت دورپیچ شده یا به صورت خوابیده که پاهای آن جمع شده باشد در آن قرار بگیرد . وسایلی که روی آن نوشته شده مناسب برای کودک به اندازه ای است که یک کودک حدودا 6 ماهه تا 2 سال بتواند روی آن بنشیند. وسایلی که روی آن نوشته شده است خردسال به اندازه ای است که کودکان یک تا حدود 4 الی 5 سال روی آن بنشینند
رنگ بندی محصولات به چه صورت است؟
هررنگ که موردنظرشماست می توانیدانتخاب کنیدونمونه آن رنگ راداخل دایرکت برای ماارسال کنیدتاهمان رنگ روی وسیله خرده شود.
هزینه ارسال به چه صورت است؟
هزینه ارسال باربری 30 هزار تومان شده و با هزینه انبار میشه 40 هزار تومان میشه هزینه تیپاکس هم بر اساس وزن و ابعاد بار بالای 50 هزار تومان شده که مشتری ها می توانند از سایت تیپاکس نحوه محاسبه را مشاهده نمایند.
بسته بندی هابه چه شکل هستند؟
وسایل هابانایلن حباب داربه صورت کامل چسب می شودودرموردشکسته نشدن وسالم ماندن اطمینان کامل داشته باشیدواگرمحصول خدای ناکرده اتفاقی برایش افتادبایداطلاع داده ومحصول راتحویل نگیریدتاپیگیری شودچون محصول سالم به دست باربری یاتیپاکس داده می شود. ضمنا اگر محصولی مشکل داشت ما با هزینه خود آن محصول را برای شما دوباره ارسال می کنیم.
جنس محصولات ازچه نوعی هستند؟
بستگی به وسیله داردکه سفارش میدهیداماچوب هایی که دروسایل استفاده میشودچوب های گردو،راش،سنجد،چوب روس وام د یاف های خارجی هستندوازچوب های مرغوبی که دربازارموجوداست استفاده می شود.
طریقه سفارش چگونه است؟
سفارش هاازطریق سایت است به هرتعدادکه میخواهیدمیتوانیدسفارش دهیدمشتریان عزیزتوجه کنیدفقط ازسایت سفارش دهیدنه دایرکت و...
تخفیف محصولات چه زمان هایی است؟
تخفیف مخصوص مشتریان وفادارمون است دوره هایی که تقریباهرماه یکباربعضی ازوسایل تخفیف دارمی شوندکه ازطریق سایت و استوری اطلاع رسانی می شود.
دکورهای سفارشی هم دارید؟
به دلیل سفارشات زیاد و کمبود وقت ، سفارشات دکورهای سفارشی بصورت فوری انجام نمی گیرد اما در صورتی که سفارش شما فوری نباشد و ساخت تکی آن ، مقرون به صرفه باشد ، اجام آن صورت می گیرد.
پکیج کامل داریدیانه؟
برای مثال دکورهای کریسمس به طورکامل ازدرخت وریسه های نورو...بایدپاسخ دادکارمافقط ساخت وسایل چوبی است ووسایل که قابل خریدازمغازه های لوکس فروشی واسباب تولدو...می شودخریداری کردوتنهاوسایلی که ساخت آنهامشکل است وهرکس نمی تواندانجام دهدوتزیینات وبقیه وسایل که سلیقه ایی است راخودشان تهیه می کنندکه مابااین کارازداشتن دکورهای تکراری جلوگیری کردیم وفقط وسایل اساسی راداریم.
چه تعدادازاین دکورهاتولیدمی کنید؟
بایدپاسخ دادکه تعداددکورهامحدوداست برای مثال دکوری که20تاآن راتولیدکردیم وفروختیم دگه تولیدنمی شودتاکارآتلیه هاتکراری نشودامابرای تولیددکورهای سیسمونی وبقیه کارهامحدودیت نداریم.
 

ارائه انواع دکور آتلیه


استفاده از المان های روز دنیا در طراحی


طراحی در رنگ های مناسب


ارائه طرح های متنوع


زیبایی در طراحی


استفاده از المان های طبیعی